Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,02 Km2
Altitud 142 m
Població (a 01-01-2018) 433 h
Litoral No
Capital Esponellà
Distància -
Codi ajuntament 1706560009

Divisió territorial postal

  • 17832

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170656 00 00 0 00 Esponellà
Entitat singular 170656 00 01 7 00 Veïnat de les Anglades - 25 16 41
Disseminat 170656 00 01 7 99 Veïnat de les Anglades -Disseminat- - 25 16 41
Entitat singular 170656 00 02 2 00 Veïnat de Batllori - 9 8 17
Disseminat 170656 00 02 2 99 Veïnat de Batllori -Disseminat- - 9 8 17
Entitat singular 170656 00 03 8 00 Veïnat de Borrell - 16 13 29
Disseminat 170656 00 03 8 99 Veïnat de Borrell -Disseminat- - 16 13 29
Entitat singular 170656 00 04 3 00 Veïnat de Brunsó - 12 11 23
Disseminat 170656 00 04 3 99 Veïnat de Brunsó -Disseminat- - 12 11 23
Entitat singular 170656 00 05 6 00 Veïnat de les Caselles - 12 13 25
Disseminat 170656 00 05 6 99 Veïnat de les Caselles -Disseminat- - 12 13 25
Entitat singular 170656 00 06 9 00 Esponellà - 72 73 145
Nucli 170656 00 06 9 01 Esponellà - 71 71 142
Disseminat 170656 00 06 9 99 Disseminat d'Esponellà - 1 2 3
Entitat singular 170656 00 07 5 00 Veïnat de Martís - 36 37 73
Disseminat 170656 00 07 5 99 Veïnat de Martís -Disseminat- - 36 37 73
Entitat singular 170656 00 08 1 00 Centenys - 26 28 54
Nucli 170656 00 08 1 01 Centenys - 26 28 54
Entitat singular 170656 00 09 4 00 Vilert - 14 12 26
Nucli 170656 00 09 4 01 Vilert - 14 12 26
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170656 01 Anglades, les Veïnat
Unitat població 170656 02 Batllori Caseria
Unitat població 170656 03 Borrell Caseria
Unitat població 170656 04 Brunsó Caseria
Unitat població 170656 05 Caselles, les Veïnat
Unitat població 170656 06 Centenys Població
Unitat població 170656 07 Esponellà Població
Unitat població 170656 08 Martís Veïnat
Unitat població 170656 09 Vilert Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170656 Esponellá
  • Després: 170656 Esponellà
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,30 Km2 142 m
  • Després: 16,02 Km2 142 m