Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 39 m
Població (a 01-01-2020) 47235 h
Litoral No
Capital Figueres
Distància -
Codi ajuntament 1706690004

Divisió territorial postal

 • 17484
 • 17600

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170669 00 00 0 00 Figueres
Entitat singular 170669 00 01 7 00 Figueres - 23048 23582 46630
Nucli 170669 00 01 7 01 Figueres - 22999 23548 46547
Disseminat 170669 00 01 7 99 Disseminat de Figueres - 49 34 83
Entitat singular 170669 00 02 2 00 Palol - 5 7 12
Disseminat 170669 00 02 2 99 Palol -Disseminat- - 5 7 12
Entitat singular 170669 00 03 8 00 Vilatenim - 310 283 593
Nucli 170669 00 03 8 01 Vilatenim - 310 283 593
Disseminat 170669 00 03 8 99 Disseminat de Vilatenim - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170669 01 Figueres Ciutat
Unitat població 170669 02 Oliva Gran, l' Urbanització
Unitat població 170669 03 Palol Veïnat
Unitat població 170669 04 Vilatenim Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04007
 • 04008
 • 04009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-09-04 Agregació de municipis Abans:
 • 170669 Figueras
 • 172312 Vilatenim
Després:
 • 170669 Figueras
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 170669 Figueras
 • Després: 170669 Figueres
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 18,90 km² 39 m
 • Després: 19,31 km² 39 m
2005-10-14 Alteració límits municipals
 • Abans: 19,31 km²
 • Després: - km²