Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,26 km²
Altitud 919 m
Població (a 01-01-2020) 192 h
Litoral No
Capital Gombrèn
Distància -
Codi ajuntament 1708060009

Divisió territorial postal

  • 17531

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170806 00 00 0 00 Gombrèn
Entitat singular 170806 00 01 7 00 Aranyonet - 6 2 8
Disseminat 170806 00 01 7 99 Aranyonet -Disseminat- - 6 2 8
Entitat singular 170806 00 02 2 00 Cortal, el - 7 4 11
Nucli 170806 00 02 2 01 Cortal, el - 7 4 11
Entitat singular 170806 00 03 8 00 Gombrèn - 78 87 165
Nucli 170806 00 03 8 01 Gombrèn - 51 60 111
Disseminat 170806 00 03 8 99 Disseminat de Gombrèn - 27 27 54
Entitat singular 170806 00 04 3 00 Montgrony - 4 4 8
Disseminat 170806 00 04 3 99 Montgrony -Disseminat- - 4 4 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170806 01 Aranyonet Llogarret
Unitat població 170806 02 Cortal, el Barri
Unitat població 170806 03 Gombrèn Població
Unitat població 170806 04 Montgrony Caseria
Unitat població 170806 05 Xorigueres Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 170806 Gombreny
  • Després: 170806 Gombrèn
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,80 km² 919 m
  • Després: 43,26 km² 919 m