Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,02 km²
Altitud 1385 m
Població (a 01-01-2020) 549 h
Litoral No
Capital Guils de Cerdanya
Distància -
Codi ajuntament 1708280001

Divisió territorial postal

  • 17528

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170828 00 00 0 00 Guils de Cerdanya
Entitat singular 170828 00 01 7 00 Guils de Cerdanya - 106 91 197
Nucli 170828 00 01 7 01 Guils de Cerdanya - 106 91 197
Entitat singular 170828 00 02 2 00 Sant Martí d'Aravó - 82 66 148
Nucli 170828 00 02 2 01 Sant Martí d'Aravó - 82 66 148
Entitat singular 170828 00 03 8 00 Sant Martí de Cerdanya - 47 38 85
Nucli 170828 00 03 8 01 Sant Martí de Cerdanya - 47 38 85
Entitat singular 170828 00 04 3 00 Saneja - 59 60 119
Nucli 170828 00 04 3 01 Saneja - 59 60 119
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170828 01 Guils de Cerdanya Població
Unitat població 170828 02 Saneja Població
Unitat població 170828 03 Sant Martí d'Aravó Població
Unitat població 170828 04 Sant Martí de Cerdanya Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 170828 Guils de Cerdaña
  • Després: 170828 Guils de Cerdanya
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,30 km² 1385 m
  • Després: 22,02 km² 1385 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran