Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,39 Km2
Altitud 94 m
Població (a 01-01-2018) 335 h
Litoral No
Capital Juià
Distància -
Codi ajuntament 1708710007

Divisió territorial postal

  • 17462

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170871 00 00 0 00 Juià
Entitat singular 170871 00 01 7 00 Costa, la - 31 29 60
Nucli 170871 00 01 7 01 Costa, la - 27 22 49
Disseminat 170871 00 01 7 99 Disseminat de la Costa - 4 7 11
Entitat singular 170871 00 02 2 00 Juià - 65 67 132
Nucli 170871 00 02 2 01 Juià - 65 67 132
Entitat singular 170871 00 03 8 00 Mas Saguer - 67 40 107
Disseminat 170871 00 03 8 99 Mas Saguer -Disseminat- - 67 40 107
Entitat singular 170871 00 04 3 00 Veïnat de Mas Nadal - 17 19 36
Nucli 170871 00 04 3 01 Veïnat de Mas Nadal - 17 19 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170871 01 Costa, la Veïnat
Unitat població 170871 02 Estació, l' Raval
Unitat població 170871 03 Gasolinera, la Caseria
Unitat població 170871 04 Juià Població
Unitat població 170871 05 Mas Nadal, el Veïnat
Unitat població 170871 06 Mas Seguer, el Raval
Unitat població 170871 07 Serra de Juià, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170871 Juyá
  • Després: 170871 Juià
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,40 Km2 94 m
  • Després: 8,39 Km2 94 m