Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,50 Km2
Altitud 197 m
Població (a 01-01-2018) 787 h
Litoral No
Capital Lladó
Distància -
Codi ajuntament 1708870005

Divisió territorial postal

  • 17745

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170887 00 00 0 00 Lladó
Entitat singular 170887 00 01 7 00 Lladó - 327 347 674
Nucli 170887 00 01 7 01 Lladó - 312 330 642
Disseminat 170887 00 01 7 99 Disseminat de Lladó - 15 17 32
Entitat singular 170887 00 02 2 00 Llavanera - 11 13 24
Disseminat 170887 00 02 2 99 Llavanera -Disseminat- - 11 13 24
Entitat singular 170887 00 03 8 00 Manol - 20 12 32
Disseminat 170887 00 03 8 99 Manol -Disseminat- - 20 12 32
Entitat singular 170887 00 04 3 00 Pujol, el - 28 29 57
Disseminat 170887 00 04 3 99 Pujol, el -Disseminat- - 28 29 57
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170887 01 Lladó Població
Unitat població 170887 02 Llavanera Masos
Unitat població 170887 03 Manol, el Veïnat
Unitat població 170887 04 Pujol, el Veïnat
Unitat població 170887 05 Roure, el Masos

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,60 Km2 197 m
  • Després: 13,50 Km2 197 m