Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 76,36 Km2
Altitud 160 m
Població (a 01-01-2018) 8297 h
Litoral No
Capital Llagostera
Distància -
Codi ajuntament 1708900000

Divisió territorial postal

  • 17240

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170890 00 00 0 00 Llagostera
Entitat singular 170890 00 01 7 00 Canyera, la - 150 134 284
Nucli 170890 00 01 7 01 Canyera, la - 150 134 284
Entitat singular 170890 00 02 2 00 Llagostera - 3069 2946 6015
Nucli 170890 00 02 2 01 Llagostera - 3069 2946 6015
Entitat singular 170890 00 03 8 00 Llagostera Residencial - 235 205 440
Nucli 170890 00 03 8 01 Llagostera Residencial - 235 205 440
Entitat singular 170890 00 04 3 00 Mata, la - 70 62 132
Nucli 170890 00 04 3 01 Mata, la - 70 62 132
Entitat singular 170890 00 05 6 00 Mont-rei - 51 53 104
Nucli 170890 00 05 6 01 Mont-rei - 51 53 104
Entitat singular 170890 00 06 9 00 Bruguera - 81 76 157
Disseminat 170890 00 06 9 99 Bruguera -Disseminat- - 81 76 157
Entitat singular 170890 00 07 5 00 Cantallops - 11 9 20
Disseminat 170890 00 07 5 99 Cantallops -Disseminat- - 11 9 20
Entitat singular 170890 00 08 1 00 Creu de Serra - 16 20 36
Disseminat 170890 00 08 1 99 Creu de Serra -Disseminat- - 16 20 36
Entitat singular 170890 00 09 4 00 Ganix - 5 5 10
Disseminat 170890 00 09 4 99 Ganix -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 170890 00 10 8 00 Gaià - 36 35 71
Disseminat 170890 00 10 8 99 Gaià -Disseminat- - 36 35 71
Entitat singular 170890 00 11 5 00 Llobatera - 27 31 58
Disseminat 170890 00 11 5 99 Llobatera -Disseminat- - 27 31 58
Entitat singular 170890 00 12 0 00 Mata - 13 6 19
Disseminat 170890 00 12 0 99 Mata -Disseminat- - 13 6 19
Entitat singular 170890 00 13 6 00 Penedes - 44 47 91
Disseminat 170890 00 13 6 99 Penedes -Disseminat- - 44 47 91
Entitat singular 170890 00 14 1 00 Pocafarina - 3 6 9
Disseminat 170890 00 14 1 99 Pocafarina -Disseminat- - 3 6 9
Entitat singular 170890 00 15 4 00 Sant Llorenç - 40 42 82
Disseminat 170890 00 15 4 99 Sant Llorenç -Disseminat- - 40 42 82
Entitat singular 170890 00 16 7 00 Font Bona - 69 66 135
Disseminat 170890 00 16 7 99 Font Bona -Disseminat- - 69 66 135
Entitat singular 170890 00 17 3 00 Selva Brava - 128 113 241
Nucli 170890 00 17 3 01 Selva Brava - 128 113 241
Entitat singular 170890 00 18 9 00 Mas Gotarra - 192 201 393
Nucli 170890 00 18 9 01 Mas Gotarra - 192 201 393
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170890 01 Bruguera Veïnat
Unitat població 170890 02 Cantallops Veïnat
Unitat població 170890 03 Canyera, la Urbanització
Unitat població 170890 04 Creu de Serra Veïnat
Unitat població 170890 05 Fontbona Urbanització
Unitat població 170890 06 Gaià Veïnat
Unitat població 170890 07 Ganix Veïnat
Unitat població 170890 08 Llagostera Vila
Unitat població 170890 09 Llagostera Residencial Urbanització
Unitat població 170890 10 Llobatera Veïnat
Unitat població 170890 11 Mata Veïnat
Unitat població 170890 12 Mata, la Urbanització
Unitat població 170890 13 Mont-rei Urbanització
Unitat població 170890 14 Penedes Veïnat
Unitat població 170890 15 Pocafarina Veïnat
Unitat població 170890 16 Sant Llorenç Veïnat
Unitat població 170890 17 Selva Brava Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 76,60 Km2 160 m
  • Després: 76,36 Km2 160 m