Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,07 km²
Altitud 340 m
Població (a 01-01-2020) 428 h
Litoral No
Capital Osor
Distància -
Codi ajuntament 1711690004

Divisió territorial postal

  • 17161
  • 17442

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171169 00 00 0 00 Osor
Entitat singular 171169 00 03 8 00 Mines d'Osor, les - 7 3 10
Nucli 171169 00 03 8 01 Mines d'Osor, les - 4 0 4
Disseminat 171169 00 03 8 99 Disseminat de les Mines d'Osor - 3 3 6
Entitat singular 171169 00 04 3 00 Osor - 196 170 366
Nucli 171169 00 04 3 01 Osor - 179 157 336
Disseminat 171169 00 04 3 99 Disseminat d'Osor - 17 13 30
Entitat singular 171169 00 07 5 00 Sant Miquel de Ter - 13 10 23
Disseminat 171169 00 07 5 99 Sant Miquel de Ter -Disseminat- - 13 10 23
Entitat singular 171169 00 08 1 00 Santa Creu d'Horta - 16 13 29
Disseminat 171169 00 08 1 99 Santa Creu d'Horta -Disseminat- - 16 13 29
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171169 01 Cercenedes Caseria
Unitat població 171169 02 Mines d'Osor, les Caseria
Unitat població 171169 03 Osor Vila
Unitat població 171169 04 Sant Gregori Caseria
Unitat població 171169 05 Sant Miquel de Ter Caseria
Unitat població 171169 06 Santa Creu d'Horta Llogarret
Unitat població 171169 07 Santa Maria del Coll Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 52,60 km² 340 m
  • Després: 52,07 km² 340 m