Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,63 Km2
Altitud 43 m
Població (a 01-01-2018) 530 h
Litoral No
Capital Pont de Molins
Distància -
Codi ajuntament 1713520002

Divisió territorial postal

  • 17706

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171352 00 00 0 00 Pont de Molins
Entitat singular 171352 00 01 7 00 Pont de Molins - 265 265 530
Nucli 171352 00 01 7 01 Pont de Molins - 234 230 464
Disseminat 171352 00 01 7 99 Disseminat de Pont de Molins - 31 35 66
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171352 01 Cellers, els Urbanització
Unitat població 171352 02 Pont de Molins Població
Unitat població 171352 03 Ricardell Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 Km2 51 m
  • Després: 8,63 Km2 43 m