Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,59 km²
Altitud 84 m
Població (a 01-01-2020) 2204 h
Litoral No
Capital Riudarenes
Distància -
Codi ajuntament 1714850006

Divisió territorial postal

  • 17420
  • 17421

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171485 00 00 0 00 Riudarenes
Entitat singular 171485 00 01 7 00 Raval de l'Esparra - 16 23 39
Disseminat 171485 00 01 7 99 Raval de l'Esparra -Disseminat- - 16 23 39
Entitat singular 171485 00 02 2 00 Carretera de Santa Coloma, la - 26 20 46
Disseminat 171485 00 02 2 99 Carretera de Santa Coloma, la -Disseminat- - 26 20 46
Entitat singular 171485 00 03 8 00 Esparra, l' - 8 2 10
Nucli 171485 00 03 8 01 Esparra, l' - 8 2 10
Entitat singular 171485 00 04 3 00 Mallorquines, les - 19 16 35
Disseminat 171485 00 04 3 99 Mallorquines, les -Disseminat- - 19 16 35
Entitat singular 171485 00 05 6 00 Riera, la - 33 29 62
Disseminat 171485 00 05 6 99 Riera, la -Disseminat- - 33 29 62
Entitat singular 171485 00 06 9 00 Riudarenes - 678 680 1358
Nucli 171485 00 06 9 01 Riudarenes - 678 680 1358
Disseminat 171485 00 06 9 99 Disseminat de Riudarenes - 0 0 0
Entitat singular 171485 00 07 5 00 Serramagra - 14 14 28
Disseminat 171485 00 07 5 99 Serramagra -Disseminat- - 14 14 28
Entitat singular 171485 00 08 1 00 Can Fornaca - 340 286 626
Nucli 171485 00 08 1 01 Can Fornaca - 340 286 626
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171485 01 Can Fornaca Urbanització
Unitat població 171485 02 Can Maleta Urbanització
Unitat població 171485 03 Carretera de Santa Coloma, la Caseria
Unitat població 171485 04 Esparra, l' Llogarret
Unitat població 171485 05 Mallorquines, les Veïnat
Unitat població 171485 06 Raval de l'Esparra, el Raval
Unitat població 171485 07 Riera, la Llogarret
Unitat població 171485 08 Riudarenes Vila
Unitat població 171485 09 Serramagra Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171485 Riudarenas
  • Després: 171485 Riudarenes
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 46,60 km² 84 m
  • Després: 47,59 km² 84 m