Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,10 km²
Altitud 572 m
Població (a 01-01-2020) 481 h
Litoral No
Capital Riudaura
Distància -
Codi ajuntament 1714980001

Divisió territorial postal

  • 17179

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171498 00 00 0 00 Riudaura
Entitat singular 171498 00 01 7 00 Bac d'en Deu, el - 15 14 29
Disseminat 171498 00 01 7 99 Bac d'en Deu, el -Disseminat- - 15 14 29
Entitat singular 171498 00 02 2 00 Clot de la Plana, el - 18 19 37
Disseminat 171498 00 02 2 99 Clot de la Plana, el -Disseminat- - 18 19 37
Entitat singular 171498 00 03 8 00 Fajula, la - 7 7 14
Disseminat 171498 00 03 8 99 Fajula, la -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 171498 00 04 3 00 Riudaura - 150 172 322
Nucli 171498 00 04 3 01 Riudaura - 150 172 322
Entitat singular 171498 00 05 6 00 Solei, el - 40 39 79
Disseminat 171498 00 05 6 99 Solei, el -Disseminat- - 40 39 79
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171498 01 Artigues Veïnat
Unitat població 171498 02 Bac d'en Deu, el Caseria
Unitat població 171498 03 Clot de la Plana, el Caseria
Unitat població 171498 04 Fajula, la Caseria
Unitat població 171498 05 Riudaura Població
Unitat població 171498 06 Solei, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,20 km² 572 m
  • Després: 24,10 km² 572 m