Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 49,32 Km2
Altitud 112 m
Població (a 01-01-2018) 3740 h
Litoral No
Capital Sant Gregori
Distància -
Codi ajuntament 1716370005

Divisió territorial postal

 • 17150
 • 17151
 • 17164
 • 17199

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171637 00 00 0 00 Sant Gregori
Entitat singular 171637 00 01 7 00 Cartellà - 72 72 144
Disseminat 171637 00 01 7 99 Cartellà -Disseminat- - 72 72 144
Entitat singular 171637 00 02 2 00 Constantins - 32 36 68
Disseminat 171637 00 02 2 99 Constantins -Disseminat- - 32 36 68
Entitat singular 171637 00 03 8 00 Domeny - 38 32 70
Nucli 171637 00 03 8 01 Domeny - 0 0 0
Disseminat 171637 00 03 8 99 Disseminat de Domeny - 38 32 70
Entitat singular 171637 00 04 3 00 Ginestar - 74 70 144
Nucli 171637 00 04 3 01 Ginestar - 15 13 28
Disseminat 171637 00 04 3 99 Disseminat de Ginestar - 59 57 116
Entitat singular 171637 00 05 6 00 Sant Medir - 76 45 121
Disseminat 171637 00 05 6 99 Sant Medir -Disseminat- - 76 45 121
Entitat singular 171637 00 06 9 00 Sant Gregori - 1548 1492 3040
Nucli 171637 00 06 9 01 Sant Gregori - 1276 1280 2556
Disseminat 171637 00 06 9 99 Disseminat de Sant Gregori - 272 212 484
Entitat singular 171637 00 08 1 00 Taialà - 76 77 153
Nucli 171637 00 08 1 01 Taialà - 58 55 113
Disseminat 171637 00 08 1 99 Disseminat de Taialà - 18 22 40
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171637 01 Cartellà Població
Unitat població 171637 02 Constantins Població
Unitat població 171637 03 Domeny Població
Unitat població 171637 04 Ginestar Caseria
Unitat població 171637 05 Santa Afra Caseria
Unitat població 171637 06 Sant Gregori Població
Unitat població 171637 07 Sant Medir Població
Unitat població 171637 08 Taialà Població
Unitat població 171637 09 Vileta, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 171637 San Gregorio
 • Després: 171637 Sant Gregori
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 49,20 Km2 112 m
 • Després: 49,32 Km2 112 m