Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,48 km²
Altitud 65 m
Població (a 01-01-2020) 251 h
Litoral No
Capital Sant Martí Vell
Distància -
Codi ajuntament 1717350006

Divisió territorial postal

  • 17462

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171735 00 00 0 00 Sant Martí Vell
Entitat singular 171735 00 01 7 00 Barri dels Àngels - 4 3 7
Disseminat 171735 00 01 7 99 Barri dels Àngels -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 171735 00 02 2 00 Barri de l'Estació - 52 42 94
Nucli 171735 00 02 2 01 Barri de l'Estació - 29 17 46
Disseminat 171735 00 02 2 99 Disseminat del Barri de l'Estació - 23 25 48
Entitat singular 171735 00 03 8 00 Mercadal, el - 5 3 8
Disseminat 171735 00 03 8 99 Mercadal, el -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 171735 00 04 3 00 Puig, el - 10 11 21
Disseminat 171735 00 04 3 99 Puig, el -Disseminat- - 10 11 21
Entitat singular 171735 00 05 6 00 Sant Martí Vell - 38 35 73
Nucli 171735 00 05 6 01 Sant Martí Vell - 38 35 73
Entitat singular 171735 00 06 9 00 Vilosa, la - 23 18 41
Disseminat 171735 00 06 9 99 Vilosa, la -Disseminat- - 23 18 41
Entitat singular 171735 00 07 5 00 Mont-rodon - 4 3 7
Disseminat 171735 00 07 5 99 Mont-rodon -Disseminat- - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171735 01 Estació, l' Barri
Unitat població 171735 02 Mercadal, el Barri
Unitat població 171735 03 Puig, el Veïnat
Unitat població 171735 04 Sant Martí Vell Població
Unitat població 171735 05 Vilosa, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171735 San Martivell
  • Després: 171735 Sant Martí Vell
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,30 km² 65 m
  • Després: 17,48 km² 65 m