Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,47 km²
Altitud 51 m
Població (a 01-01-2020) 166 h
Litoral No
Capital Sant Mori
Distància -
Codi ajuntament 1717660009

Divisió territorial postal

  • 17467

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171766 00 00 0 00 Sant Mori
Entitat singular 171766 00 04 3 00 Sant Mori - 84 82 166
Nucli 171766 00 04 3 01 Sant Mori - 71 69 140
Disseminat 171766 00 04 3 99 Disseminat de Sant Mori - 13 13 26
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171766 01 Sant Mori Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171766 San Mori
  • Després: 171766 Sant Mori
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,40 km² 60 m
  • Després: 7,47 km² 51 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses