Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,47 Km2
Altitud 5 m
Població (a 01-01-2018) 2039 h
Litoral
Capital Sant Pere Pescador
Distància -
Codi ajuntament 1717880001

Divisió territorial postal

  • 17470

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171788 00 00 0 00 Sant Pere Pescador
Entitat singular 171788 00 01 7 00 Sant Pere Pescador - 947 815 1762
Nucli 171788 00 01 7 04 Sant Pere Pescador - 908 788 1696
Disseminat 171788 00 01 7 99 Disseminat de Sant Pere Pescador - 39 27 66
Entitat singular 171788 00 02 2 00 Bon Relax - 101 107 208
Nucli 171788 00 02 2 01 Bon Relax - 101 107 208
Entitat singular 171788 00 03 8 00 Mas Sopes - 40 29 69
Nucli 171788 00 03 8 01 Mas Sopes - 40 29 69
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171788 01 Bon Relax Urbanització
Unitat població 171788 02 Sant Pere Pescador Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-03 Canvi de nom
  • Abans: 171788 San Pedro Pescador
  • Després: 171788 Sant Pere Pescador
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,80 Km2 5 m
  • Després: 18,47 Km2 5 m