Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 1,93 km²
Altitud 42 m
Població (a 01-01-2020) 368 h
Litoral No
Capital Santa Llogaia d'Àlguema
Distància -
Codi ajuntament 1718270005

Divisió territorial postal

  • 17771

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171827 00 00 0 00 Santa Llogaia d'Àlguema
Entitat singular 171827 00 01 7 00 Santa Llogaia d'Àlguema - 189 179 368
Nucli 171827 00 01 7 01 Santa Llogaia d'Àlguema - 169 162 331
Disseminat 171827 00 01 7 99 Disseminat de Santa Llogaia d'Àlguema - 20 17 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171827 01 Cases Noves, les Raval
Unitat població 171827 02 Pont del Príncep, el Veïnat
Unitat població 171827 03 Santa Llogaia d'Àlguema Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171827 Santa Leocadia de Algema
  • Després: 171827 Santa Llogaia d'Alguema
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 171827 Santa Llogaia d'Alguema
  • Després: 171827 Santa Llogaia d'Àlguema
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 2,00 km² 42 m
  • Després: 1,93 km² 42 m