Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 50,61 km²
Altitud 816 m
Població (a 01-01-2020) 93 h
Litoral No
Capital Sant Martí Sacalm
Distància -
Codi ajuntament 1719460009

Divisió territorial postal

  • 17166
  • 17171

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171946 00 00 0 00 Susqueda
Entitat singular 171946 00 01 7 00 Coll, el - 15 15 30
Disseminat 171946 00 01 7 99 Coll, el -Disseminat- - 15 15 30
Entitat singular 171946 00 02 2 00 Far, el - 17 10 27
Disseminat 171946 00 02 2 99 Far, el -Disseminat- - 17 10 27
Entitat singular 171946 00 03 8 00 Sant Martí Sacalm - 19 11 30
Nucli 171946 00 03 8 01 Sant Martí Sacalm - 6 3 9
Disseminat 171946 00 03 8 99 Disseminat de Sant Martí Sacalm - 13 8 21
Entitat singular 171946 00 04 3 00 Susqueda - 4 2 6
Disseminat 171946 00 04 3 99 Susqueda -Disseminat- - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171946 01 Bosc-ses-vinyes Urbanització
Unitat població 171946 02 Coll, el (caseria) Caseria
Unitat població 171946 03 Coll, el (urbanització) Urbanització
Unitat població 171946 04 Far, el Caseria
Unitat població 171946 05 Sant Martí Sacalm (poble) Població
Unitat població 171946 06 Sant Martí Sacalm (urbanització) Urbanització
Unitat població 171946 07 Susqueda Població
Unitat població 171946 08 Terrats Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 50,50 km² 800 m
  • Després: 50,61 km² 816 m