Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,96 Km2
Altitud 228 m
Població (a 01-01-2018) 314 h
Litoral No
Capital Terrades
Distància -
Codi ajuntament 1719620002

Divisió territorial postal

  • 17731

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171962 00 00 0 00 Terrades
Entitat singular 171962 00 01 7 00 Guàrdia, la - 7 10 17
Disseminat 171962 00 01 7 99 Guàrdia, la -Disseminat- - 7 10 17
Entitat singular 171962 00 02 2 00 Palau-surroca - 13 17 30
Disseminat 171962 00 02 2 99 Palau-surroca -Disseminat- - 13 17 30
Entitat singular 171962 00 03 8 00 Terrades - 129 138 267
Nucli 171962 00 03 8 01 Terrades - 112 116 228
Disseminat 171962 00 03 8 99 Disseminat de Terrades - 17 22 39
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171962 01 Guàrdia, la Veïnat
Unitat població 171962 02 Palau-surroca Població
Unitat població 171962 03 Terrades Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171962 Terradas
  • Després: 171962 Terrades
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,80 Km2 228 m
  • Després: 20,96 Km2 228 m