Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,46 Km2
Altitud 169 m
Població (a 01-01-2019) 200 h
Litoral No
Capital Vilamaniscle
Distància -
Codi ajuntament 1722720002

Divisió territorial postal

  • 17781

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172272 00 00 0 00 Vilamaniscle
Entitat singular 172272 00 02 2 00 Vilamaniscle - 116 84 200
Nucli 172272 00 02 2 01 Vilamaniscle - 116 84 200
Disseminat 172272 00 02 2 99 Disseminat de Vilamaniscle - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172272 01 Raval de la Font, el Veïnat
Unitat població 172272 02 Vilamaniscle Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,40 Km2 169 m
  • Després: 5,46 Km2 169 m