Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,88 Km2
Altitud 98 m
Població (a 01-01-2018) 399 h
Litoral No
Capital Vilanant
Distància -
Codi ajuntament 1722880001

Divisió territorial postal

  • 17743

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172288 00 00 0 00 Vilanant
Entitat singular 172288 00 06 9 00 Vilanant - 177 176 353
Nucli 172288 00 06 9 01 Vilanant - 141 132 273
Disseminat 172288 00 06 9 99 Disseminat de Vilanant - 36 44 80
Entitat singular 172288 00 07 5 00 Taravaus - 21 25 46
Nucli 172288 00 07 5 01 Taravaus - 9 9 18
Disseminat 172288 00 07 5 99 Disseminat de Taravaus - 12 16 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172288 01 Ca l'Almar Veïnat
Unitat població 172288 02 Can Nebot Veïnat
Unitat població 172288 03 Cases Noves, les Raval
Unitat població 172288 04 Coguells Veïnat
Unitat població 172288 05 Sant Jaume dels Solers Veïnat
Unitat població 172288 06 Vilanant Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1996-11-06 Alteració límits municipals
  • Abans: 12,10 Km2
  • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 98 m
  • Després: 16,88 Km2 98 m