Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,05 km²
Altitud 81 m
Població (a 01-01-2020) 241 h
Litoral No
Capital Biure
Distància -
Codi ajuntament 1723480001

Divisió territorial postal

  • 17723

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172348 00 00 0 00 Biure
Entitat singular 172348 00 01 7 00 Biure - 125 116 241
Nucli 172348 00 01 7 01 Biure - 113 108 221
Disseminat 172348 00 01 7 99 Disseminat de Biure - 12 8 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172348 01 Biure Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172348 Viure
  • Després: 172348 Biure
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,00 km² 81 m
  • Després: 10,05 km² 81 m