Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,61 Km2
Altitud 237 m
Població (a 01-01-2018) 1576 h
Litoral No
Capital Albesa
Distància -
Codi ajuntament 2500830008

Divisió territorial postal

  • 25135

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250083 00 00 0 00 Albesa
Entitat singular 250083 00 01 7 00 Albesa - 862 714 1576
Nucli 250083 00 01 7 01 Albesa - 843 709 1552
Disseminat 250083 00 01 7 99 Disseminat d'Albesa - 19 5 24
Entitat singular 250083 00 02 2 00 Camporrells - 0 0 0
Disseminat 250083 00 02 2 99 Camporrells -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250083 01 Albesa Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,40 Km2 237 m
  • Després: 37,61 Km2 237 m