Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,92 km²
Altitud 196 m
Població (a 01-01-2020) 2335 h
Litoral No
Capital Bell-lloc d'Urgell
Distància -
Codi ajuntament 2504850006

Divisió territorial postal

  • 25220

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250485 00 00 0 00 Bell-lloc d'Urgell
Entitat singular 250485 00 01 7 00 Bell-lloc d'Urgell - 1159 1176 2335
Nucli 250485 00 01 7 01 Bell-lloc d'Urgell - 1121 1144 2265
Disseminat 250485 00 01 7 99 Disseminat de Bell-lloc d'Urgell - 38 32 70
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250485 01 Bell-lloc d'Urgell Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-02-05 Canvi de nom
  • Abans: 250485 Bell-lloc
  • Després: 250485 Bell-lloc d'Urgell
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 33 Segrià
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,10 km² 196 m
  • Després: 34,92 km² 196 m