Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,35 km²
Altitud 508 m
Població (a 01-01-2020) 143 h
Litoral No
Capital Curullada, la
Distància -
Codi ajuntament 2510390004

Divisió territorial postal

  • 25218

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251039 00 00 0 00 Granyanella
Entitat singular 251039 00 01 7 00 Curullada, la - 26 24 50
Nucli 251039 00 01 7 01 Curullada, la - 26 24 50
Entitat singular 251039 00 02 2 00 Fonolleres - 32 21 53
Nucli 251039 00 02 2 01 Fonolleres - 32 21 53
Disseminat 251039 00 02 2 99 Disseminat de Fonolleres - 0 0 0
Entitat singular 251039 00 03 8 00 Granyanella - 14 11 25
Disseminat 251039 00 03 8 99 Granyanella -Disseminat- - 14 11 25
Entitat singular 251039 00 04 3 00 Móra, la - 7 3 10
Nucli 251039 00 04 3 01 Móra, la - 7 3 10
Entitat singular 251039 00 05 6 00 Tordera - 1 4 5
Disseminat 251039 00 05 6 99 Tordera -Disseminat- - 1 4 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251039 01 Curullada, la Població
Unitat població 251039 02 Fonolleres Població
Unitat població 251039 03 Granja Avícola del Pilar, la Caseria
Unitat població 251039 04 Granyanella Població
Unitat població 251039 05 Móra, la Població
Unitat població 251039 06 Tordera Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251039 Grañanella
  • Després: 251039 Granyanella
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Granyanella
  • Després: Curullada, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,20 km² 501 m
  • Després: 24,35 km² 508 m