Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,36 km²
Altitud 567 m
Població (a 01-01-2020) 108 h
Litoral No
Capital Ivorra
Distància -
Codi ajuntament 2511420002

Divisió territorial postal

  • 25216

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251142 00 00 0 00 Ivorra
Entitat singular 251142 00 01 7 00 Ivorra - 59 49 108
Nucli 251142 00 01 7 01 Ivorra - 47 38 85
Disseminat 251142 00 01 7 99 Disseminat d'Ivorra - 12 11 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251142 01 Ivorra Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-16 Canvi de nom
  • Abans: 251142 Iborra
  • Després: 251142 Ivorra
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,30 km² 567 m
  • Després: 15,36 km² 567 m