Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,32 km²
Altitud 605 m
Població (a 01-01-2023) 91 h
Litoral No
Capital Montornès de Segarra
Distància -
Codi ajuntament 2514310007

Divisió territorial postal

  • 25340

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251431 00 00 0 00 Montornès de Segarra
Entitat singular 251431 00 01 7 00 Mas de Bondia - 20 30 50
Nucli 251431 00 01 7 01 Mas de Bondia - 20 30 50
Disseminat 251431 00 01 7 99 Disseminat de Mas de Bondia - 0 0 0
Entitat singular 251431 00 02 2 00 Montornès de Segarra - 24 17 41
Nucli 251431 00 02 2 01 Montornès de Segarra - 24 17 41
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251431 01 Mas de Bondia, el Llogarret
Unitat població 251431 02 Montornès de Segarra Població

Seccions censals (a 01-01-2023)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-01-12 Canvi de nom
  • Abans: 251431 Montornès
  • Després: 251431 Montornès de Segarra
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 38 Urgell
  • Després: 32 Segarra
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,00 km² 605 m
  • Després: 12,32 km² 605 m