Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,28 km²
Altitud 250 m
Població (a 01-01-2020) 2166 h
Litoral No
Capital Palau d'Anglesola, el
Distància -
Codi ajuntament 2515810007

Divisió territorial postal

  • 25243

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251581 00 00 0 00 Palau d'Anglesola, el
Entitat singular 251581 00 01 7 00 Palau d'Anglesola, el - 1071 1095 2166
Nucli 251581 00 01 7 01 Palau d'Anglesola, el - 1055 1083 2138
Disseminat 251581 00 01 7 99 Disseminat del Palau d'Anglesola - 16 12 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251581 01 Palau d'Anglesola, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-03 Canvi de nom
  • Abans: 251581 Palau de Anglesola
  • Després: 251581 Palau d'Anglesola, el
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 33 Segrià
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,30 km² 250 m
  • Després: 12,28 km² 250 m