Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 60,62 km²
Altitud 1004 m
Població (a 01-01-2020) 255 h
Litoral No
Capital Coma, la
Distància -
Codi ajuntament 2516360009

Divisió territorial postal

  • 25284

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251636 00 00 0 00 Coma i la Pedra, la
Entitat singular 251636 00 01 7 00 Coma, la - 81 51 132
Nucli 251636 00 01 7 01 Coma, la - 51 30 81
Disseminat 251636 00 01 7 99 Disseminat de la Coma - 30 21 51
Entitat singular 251636 00 02 2 00 Pedra, la - 27 21 48
Disseminat 251636 00 02 2 99 Pedra, la -Disseminat- - 27 21 48
Entitat singular 251636 00 03 8 00 Port del Comte, el - 43 32 75
Nucli 251636 00 03 8 01 Port del Comte, el - 43 32 75
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251636 01 Coma, la Població
Unitat població 251636 02 Pedra, la Població
Unitat població 251636 03 Port del Comte, el Divers

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251636 Pedra y Coma
  • Després: 251636 Coma i la Pedra, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 60,70 km² 1004 m
  • Després: 60,62 km² 1004 m