Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,10 km²
Altitud 738 m
Població (a 01-01-2020) 1037 h
Litoral No
Capital Sant Guim de Freixenet
Distància -
Codi ajuntament 2519240003

Divisió territorial postal

  • 25270
  • 25271

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251924 00 00 0 00 Sant Guim de Freixenet
Entitat singular 251924 00 01 7 00 Castell de Santa Maria, el - 8 5 13
Nucli 251924 00 01 7 01 Castell de Santa Maria, el - 6 4 10
Disseminat 251924 00 01 7 99 Disseminat del Castell de Santa Maria - 2 1 3
Entitat singular 251924 00 02 2 00 Freixenet de Segarra - 15 21 36
Nucli 251924 00 02 2 01 Freixenet de Segarra - 14 18 32
Disseminat 251924 00 02 2 99 Disseminat de Freixenet de Segarra - 1 3 4
Entitat singular 251924 00 03 8 00 Rabassa, la - 6 9 15
Nucli 251924 00 03 8 01 Rabassa, la - 6 8 14
Disseminat 251924 00 03 8 99 Disseminat de la Rabassa - 0 1 1
Entitat singular 251924 00 04 3 00 Sant Guim de Freixenet - 458 416 874
Nucli 251924 00 04 3 01 Sant Guim de Freixenet - 444 406 850
Disseminat 251924 00 04 3 99 Disseminat de Sant Guim de Freixenet - 14 10 24
Entitat singular 251924 00 05 6 00 Sant Guim de la Rabassa - 9 7 16
Nucli 251924 00 05 6 01 Sant Guim de la Rabassa - 9 7 16
Disseminat 251924 00 05 6 99 Disseminat de Sant Guim de la Rabassa - 0 0 0
Entitat singular 251924 00 06 9 00 Sant Domí - 16 11 27
Nucli 251924 00 06 9 01 Sant Domí - 14 10 24
Disseminat 251924 00 06 9 99 Disseminat de Sant Domí - 2 1 3
Entitat singular 251924 00 07 5 00 Tallada, la - 20 17 37
Nucli 251924 00 07 5 01 Tallada, la - 18 15 33
Disseminat 251924 00 07 5 99 Disseminat de la Tallada - 2 2 4
Entitat singular 251924 00 08 1 00 Altadill - 0 0 0
Nucli 251924 00 08 1 01 Altadill - 0 0 0
Disseminat 251924 00 08 1 99 Disseminat d'Altadill - 0 0 0
Entitat singular 251924 00 09 4 00 Amorós - 4 8 12
Nucli 251924 00 09 4 01 Amorós - 4 8 12
Entitat singular 251924 00 10 8 00 Melió - 1 2 3
Nucli 251924 00 10 8 01 Melió - 1 1 2
Disseminat 251924 00 10 8 99 Disseminat de Melió - 0 1 1
Entitat singular 251924 00 11 5 00 Palamós - 2 2 4
Nucli 251924 00 11 5 01 Palamós - 2 2 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251924 01 Altadill Llogarret
Unitat població 251924 02 Amorós Llogarret
Unitat població 251924 03 Castell de Santa Maria, el Llogarret
Unitat població 251924 04 Freixenet de Segarra Població
Unitat població 251924 05 Melió Masos
Unitat població 251924 06 Palamós -
Unitat població 251924 07 Rabassa, la Població
Unitat població 251924 08 Sant Domí Població
Unitat població 251924 09 Sant Guim de Freixenet Població
Unitat població 251924 10 Sant Guim de la Rabassa Llogarret
Unitat població 251924 11 Tallada, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251924 San Guim de Freixanet
  • Després: 251924 Sant Guim de Freixenet
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,90 km² 738 m
  • Després: 25,10 km² 738 m