Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,45 km²
Altitud 287 m
Població (a 01-01-2020) 267 h
Litoral No
Capital Torrebesses
Distància -
Codi ajuntament 2522650006

Divisió territorial postal

  • 25176

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252265 00 00 0 00 Torrebesses
Entitat singular 252265 00 01 7 00 Torrebesses - 143 124 267
Nucli 252265 00 01 7 01 Torrebesses - 141 123 264
Disseminat 252265 00 01 7 99 Disseminat de Torrebesses - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252265 01 Torrebesses Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-05 Canvi de nom
  • Abans: 252265 Torrebeses
  • Després: 252265 Torrebesses
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,60 km² 287 m
  • Després: 27,45 km² 287 m