Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 40,56 km²
Altitud 232 m
Població (a 01-01-2020) 2179 h
Litoral No
Capital Torregrossa
Distància -
Codi ajuntament 2523040003

Divisió territorial postal

  • 25141

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252304 00 00 0 00 Torregrossa
Entitat singular 252304 00 01 7 00 Torregrossa - 1143 1036 2179
Nucli 252304 00 01 7 01 Torregrossa - 1123 1025 2148
Disseminat 252304 00 01 7 99 Disseminat de Torregrossa - 20 11 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252304 01 Torregrossa Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-09 Canvi de nom
  • Abans: 252304 Torregrosa
  • Després: 252304 Torregrossa
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 18 Garrigues
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 40,50 km² 232 m
  • Després: 40,56 km² 232 m