Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 108,42 km²
Altitud 919 m
Població (a 01-01-2023) 285 h
Litoral No
Capital Guingueta d'Àneu, la
Distància -
Codi ajuntament 2590310007

Divisió territorial postal

 • 25588
 • 25595
 • 25596
 • 25597

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259031 00 00 0 00 Guingueta d'Àneu, la
Entitat singular 259031 00 01 7 00 Berrós Jussà - 11 10 21
Nucli 259031 00 01 7 01 Berrós Jussà - 7 8 15
Disseminat 259031 00 01 7 99 Disseminat de Berrós Jussà - 4 2 6
Entitat singular 259031 00 02 2 00 Burgo - 5 2 7
Disseminat 259031 00 02 2 99 Burgo -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 259031 00 03 8 00 Dorve - 3 3 6
Disseminat 259031 00 03 8 99 Dorve -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 259031 00 04 3 00 Escalarre - 17 12 29
Nucli 259031 00 04 3 01 Escalarre - 13 10 23
Disseminat 259031 00 04 3 99 Disseminat d'Escalarre - 4 2 6
Entitat singular 259031 00 05 6 00 Escaló - 46 29 75
Nucli 259031 00 05 6 01 Escaló - 44 29 73
Disseminat 259031 00 05 6 99 Disseminat d'Escaló - 2 0 2
Entitat singular 259031 00 06 9 00 Escart - 4 2 6
Nucli 259031 00 06 9 01 Escart - 4 1 5
Disseminat 259031 00 06 9 99 Disseminat d'Escart - 0 1 1
Entitat singular 259031 00 07 5 00 Estaron - 10 6 16
Nucli 259031 00 07 5 01 Estaron - 10 6 16
Disseminat 259031 00 07 5 99 Disseminat d'Estaron - 0 0 0
Entitat singular 259031 00 08 1 00 Gavàs - 6 15 21
Nucli 259031 00 08 1 01 Gavàs - 5 13 18
Disseminat 259031 00 08 1 99 Disseminat de Gavàs - 1 2 3
Entitat singular 259031 00 09 4 00 Guingueta d'Àneu, la - 27 28 55
Nucli 259031 00 09 4 01 Guingueta d'Àneu, la - 27 28 55
Disseminat 259031 00 09 4 99 Disseminat de la Guingueta d'Àneu - 0 0 0
Entitat singular 259031 00 10 8 00 Jou - 11 7 18
Nucli 259031 00 10 8 01 Jou - 11 7 18
Disseminat 259031 00 10 8 99 Disseminat de Jou - 0 0 0
Entitat singular 259031 00 11 5 00 Llavorre - 2 3 5
Disseminat 259031 00 11 5 99 Llavorre -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 259031 00 12 0 00 Cerbi - 6 5 11
Nucli 259031 00 12 0 01 Cerbi - 6 4 10
Disseminat 259031 00 12 0 99 Disseminat de Cerbi - 0 1 1
Entitat singular 259031 00 13 6 00 Unarre - 8 7 15
Nucli 259031 00 13 6 01 Unarre - 7 7 14
Disseminat 259031 00 13 6 99 Disseminat d'Unarre - 1 0 1
Entitat singular 259031 00 14 1 00 Berrós Sobirà - 0 0 0
Disseminat 259031 00 14 1 99 Berrós Sobirà -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259031 01 Berrós Jussà Llogarret
Unitat població 259031 02 Berrós Sobirà Caseria
Unitat població 259031 03 Burgo Llogarret
Unitat població 259031 04 Cerbi Població
Unitat població 259031 05 Dorve Població
Unitat població 259031 06 Escalarre Població
Unitat població 259031 07 Escaló Població
Unitat població 259031 08 Escart Població
Unitat població 259031 09 Estaron Població
Unitat població 259031 10 Gavàs Població
Unitat població 259031 11 Guingueta, la Població
Unitat població 259031 12 Jou Població
Unitat població 259031 13 Llavorre Llogarret
Unitat població 259031 14 Unarre Població

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
 • Abans: 259031 Guingueta i Jou, la
 • Després: 259031 Guingueta d'Àneu, la
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Guingueta, la
 • Després: Guingueta d'Àneu, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 108,00 km² 938 m
 • Després: 108,42 km² 919 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE06 Lleida
 • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran