Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 88,95 km²
Altitud 475 m
Població (a 01-01-2020) 607 h
Litoral No
Capital Torrefeta
Distància -
Codi ajuntament 2590780001

Divisió territorial postal

  • 25211

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259078 00 00 0 00 Torrefeta i Florejacs
Entitat singular 259078 00 01 7 00 Far, el - 2 3 5
Disseminat 259078 00 01 7 99 Far, el -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 259078 00 02 2 00 Bellveí - 23 19 42
Nucli 259078 00 02 2 01 Bellveí - 23 19 42
Disseminat 259078 00 02 2 99 Disseminat de Bellveí - 0 0 0
Entitat singular 259078 00 03 8 00 Castellmeià - 0 0 0
Disseminat 259078 00 03 8 99 Castellmeià -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 259078 00 04 3 00 Sedó - 58 48 106
Nucli 259078 00 04 3 01 Sedó - 57 46 103
Disseminat 259078 00 04 3 99 Disseminat de Sedó - 1 2 3
Entitat singular 259078 00 05 6 00 Florejacs - 28 30 58
Nucli 259078 00 05 6 01 Florejacs - 27 26 53
Disseminat 259078 00 05 6 99 Disseminat de Florejacs - 1 4 5
Entitat singular 259078 00 06 9 00 Gra - 7 13 20
Nucli 259078 00 06 9 01 Gra - 7 13 20
Disseminat 259078 00 06 9 99 Disseminat de Gra - 0 0 0
Entitat singular 259078 00 07 5 00 Llor, el - 29 25 54
Nucli 259078 00 07 5 01 Llor, el - 27 22 49
Disseminat 259078 00 07 5 99 Disseminat del Llor - 2 3 5
Entitat singular 259078 00 08 1 00 Morana, la - 41 36 77
Nucli 259078 00 08 1 01 Morana, la - 37 31 68
Disseminat 259078 00 08 1 99 Disseminat de la Morana - 4 5 9
Entitat singular 259078 00 09 4 00 Palou - 32 25 57
Nucli 259078 00 09 4 01 Palou - 20 15 35
Disseminat 259078 00 09 4 99 Disseminat de Palou - 12 10 22
Entitat singular 259078 00 10 8 00 Riber - 15 10 25
Nucli 259078 00 10 8 01 Riber - 14 10 24
Disseminat 259078 00 10 8 99 Disseminat de Riber - 1 0 1
Entitat singular 259078 00 11 5 00 Selvanera - 35 24 59
Nucli 259078 00 11 5 01 Selvanera - 22 15 37
Disseminat 259078 00 11 5 99 Disseminat de Salvanera - 13 9 22
Entitat singular 259078 00 12 0 00 Sant Martí de la Morana - 17 11 28
Nucli 259078 00 12 0 01 Sant Martí de la Morana - 16 10 26
Disseminat 259078 00 12 0 99 Disseminat de Sant Martí de la Morana - 1 1 2
Entitat singular 259078 00 13 6 00 Torrefeta - 35 34 69
Nucli 259078 00 13 6 01 Torrefeta - 35 34 69
Disseminat 259078 00 13 6 99 Disseminat de Torrefeta - 0 0 0
Entitat singular 259078 00 14 1 00 Cases de la Serra, les - 2 2 4
Disseminat 259078 00 14 1 99 Cases de la Serra, les -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 259078 00 15 4 00 Granollers - 2 1 3
Disseminat 259078 00 15 4 99 Granollers -Disseminat- - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259078 01 Bellveí Població
Unitat població 259078 02 Cases de la Serra, les Caseria
Unitat població 259078 03 Castellmejà Llogarret
Unitat població 259078 04 Far, el Població
Unitat població 259078 05 Florejacs Població
Unitat població 259078 06 Gra Població
Unitat població 259078 07 Granollers Llogarret
Unitat població 259078 08 Llor, el Població
Unitat població 259078 09 Morana, la Població
Unitat població 259078 10 Palou Població
Unitat població 259078 11 Riber Població
Unitat població 259078 12 Sant Martí de la Morana Població
Unitat població 259078 13 Sedó Població
Unitat població 259078 14 Selvanera Població
Unitat població 259078 15 Torrefeta Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 259078 Torrefló
  • Després: 259078 Torreflor
1994-09-19 Canvi de nom
  • Abans: 259078 Torreflor
  • Després: 259078 Torrefeta i Florejacs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 89,40 km² 475 m
  • Després: 88,95 km² 475 m