Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 189 m
Població (a 01-01-2023) 4148 h
Litoral No
Capital Bisbal del Penedès, la
Distància -
Codi ajuntament 4302870005

Divisió territorial postal

 • 43717

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430287 00 00 0 00 Bisbal del Penedès, la
Entitat singular 430287 00 01 7 00 Bisbal del Penedès, la - 655 660 1315
Nucli 430287 00 01 7 01 Bisbal del Penedès, la - 632 628 1260
Disseminat 430287 00 01 7 99 Disseminat de la Bisbal del Penedès - 23 32 55
Entitat singular 430287 00 02 2 00 Can Gordei - 409 363 772
Nucli 430287 00 02 2 01 Can Gordei - 409 363 772
Entitat singular 430287 00 03 8 00 Esplai del Penedès, l' - 220 194 414
Nucli 430287 00 03 8 01 Esplai del Penedès, l' - 220 194 414
Entitat singular 430287 00 04 3 00 Miralba, la - 129 116 245
Nucli 430287 00 04 3 01 Miralba, la - 128 116 244
Disseminat 430287 00 04 3 99 Disseminat de la Miralba - 1 0 1
Entitat singular 430287 00 05 6 00 Ortigós, l' - 9 7 16
Nucli 430287 00 05 6 01 Ortigós, l' - 9 7 16
Disseminat 430287 00 05 6 99 Disseminat de l'Ortigós - 0 0 0
Entitat singular 430287 00 06 9 00 Papagai, el - 117 105 222
Nucli 430287 00 06 9 01 Papagai, el - 117 105 222
Entitat singular 430287 00 07 5 00 Pineda de Santa Cristina, la - 87 60 147
Nucli 430287 00 07 5 01 Pineda de Santa Cristina, la - 87 60 147
Entitat singular 430287 00 08 1 00 Priorat de la Bisbal, el - 471 429 900
Nucli 430287 00 08 1 01 Priorat de la Bisbal, el - 471 429 900
Entitat singular 430287 00 09 4 00 Masieta, la - 71 46 117
Nucli 430287 00 09 4 01 Masieta, la - 71 46 117
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430287 01 Bisbal del Penedès, la Vila
Unitat població 430287 02 Can Gordei Urbanització
Unitat població 430287 03 Esplai del Penedès, l' Urbanització
Unitat població 430287 04 Masieta, la Urbanització
Unitat població 430287 05 Miralba, la Urbanització
Unitat població 430287 06 Ortigós Població
Unitat població 430287 07 Papagai, el Urbanització
Unitat població 430287 08 Pinars del Rei, els Urbanització
Unitat població 430287 09 Pineda de Santa Cristina, la Urbanització
Unitat població 430287 10 Priorat de la Bisbal, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-12-18 Canvi de nom
 • Abans: 430287 Bisbal del Panadés
 • Després: 430287 Bisbal del Penedès, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 32,60 km² 189 m
 • Després: 32,54 km² 189 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès
2021-09-16 Alteració límits municipals
 • Abans: 32,54 km²
 • Després: - km²
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE07 Tarragona
 • Després: DE12 Penedès