Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 162 m
Població (a 01-01-2023) 2391 h
Litoral No
Capital Llorenç del Penedès
Distància -
Codi ajuntament 4307480001

Divisió territorial postal

 • 43711
 • 43712

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430748 00 00 0 00 Llorenç del Penedès
Entitat singular 430748 00 01 7 00 Llorenç del Penedès - 1042 1063 2105
Nucli 430748 00 01 7 02 Llorenç del Penedès - 1030 1052 2082
Disseminat 430748 00 01 7 99 Disseminat de Llorenç del Penedès - 12 11 23
Entitat singular 430748 00 02 2 00 Priorat de Banyeres, el - 129 157 286
Nucli 430748 00 02 2 01 Priorat de Banyeres, el - 129 157 286
Disseminat 430748 00 02 2 99 Disseminat del Priorat de Banyeres - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430748 01 Llorenç del Penedès Vila
Unitat població 430748 02 Priorat de Banyeres, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-02 Canvi de nom
 • Abans: 430748 Llorens del Panadés
 • Després: 430748 Llorenç del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 4,70 km² 162 m
 • Després: 4,61 km² 162 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès
2017-03-16 Alteració límits municipals
 • Abans: 4,61 km²
 • Després: - km²
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE07 Tarragona
 • Després: DE12 Penedès