Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 72,76 km²
Altitud 429 m
Població (a 01-01-2023) 1887 h
Litoral No
Capital Joncosa del Montmell, la
Distància -
Codi ajuntament 4309010007

Divisió territorial postal

 • 43714
 • 43718
 • 43812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430901 00 00 0 00 Montmell, el
Entitat singular 430901 00 01 7 00 Aiguaviva - 37 30 67
Nucli 430901 00 01 7 01 Aiguaviva - 25 20 45
Disseminat 430901 00 01 7 99 Disseminat d'Aiguaviva - 12 10 22
Entitat singular 430901 00 02 2 00 Can Ferrer de la Cogullada - 20 10 30
Nucli 430901 00 02 2 01 Can Ferrer de la Cogullada - 6 7 13
Disseminat 430901 00 02 2 99 Disseminat de Can Ferrer de la Cogullada - 14 3 17
Entitat singular 430901 00 03 8 00 Joncosa del Montmell, la - 91 67 158
Nucli 430901 00 03 8 01 Joncosa del Montmell, la - 73 50 123
Disseminat 430901 00 03 8 99 Disseminat de la Joncosa del Montmell - 18 17 35
Entitat singular 430901 00 04 3 00 Mas Mateu - 68 52 120
Nucli 430901 00 04 3 01 Mas Mateu - 68 52 120
Entitat singular 430901 00 07 5 00 Moixeta, la - 48 42 90
Nucli 430901 00 07 5 01 Moixeta, la - 46 40 86
Disseminat 430901 00 07 5 99 Disseminat de la Moixeta - 2 2 4
Entitat singular 430901 00 08 1 00 Talaia, la - 52 44 96
Nucli 430901 00 08 1 01 Talaia, la - 48 40 88
Disseminat 430901 00 08 1 99 Disseminat de la Talaia - 4 4 8
Entitat singular 430901 00 09 4 00 Mirador del Penedès, el - 597 554 1151
Nucli 430901 00 09 4 01 Mirador del Penedès, el - 597 554 1151
Entitat singular 430901 00 10 8 00 Pinedes Altes, les - 95 80 175
Nucli 430901 00 10 8 01 Pinedes Altes, les - 89 73 162
Disseminat 430901 00 10 8 99 Disseminat de les Pinedes Altes - 6 7 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430901 01 Aiguaviva Caseria
Unitat població 430901 02 Cal Sumoi Masos
Unitat població 430901 03 Can Ferrer de la Cogullada Caseria
Unitat població 430901 04 Can Ponç Urbanització
Unitat població 430901 05 Castell de Marmellar, el Urbanització
Unitat població 430901 06 Castellot de Rodonyà, el Urbanització
Unitat població 430901 07 Juncosa del Montmell, la Població
Unitat població 430901 08 Mirador del Penedès, el Urbanització
Unitat població 430901 09 Moixeta, la Urbanització
Unitat població 430901 10 Pinedes Altes, les Urbanització
Unitat població 430901 11 Talaia, la Urbanització
Unitat població 430901 12 Vall de Sant Marc, la Urbanització
Unitat població 430901 13 Ventoses, les Masos

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
 • Abans: 430901 Montmell
 • Després: 430901 Montmell, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 72,60 km² 429 m
 • Després: 72,76 km² 429 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE07 Tarragona
 • Després: DE12 Penedès