Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,76 Km2
Altitud 28 m
Població (a 01-01-2018) 1701 h
Litoral No
Capital Riera de Gaià, la
Distància -
Codi ajuntament 4312640003

Divisió territorial postal

  • 43762

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431264 00 00 0 00 Riera de Gaià, la
Entitat singular 431264 00 01 7 00 Ardenya - 46 49 95
Nucli 431264 00 01 7 01 Ardenya - 46 48 94
Disseminat 431264 00 01 7 99 Disseminat d'Ardenya - 0 1 1
Entitat singular 431264 00 02 2 00 Riera de Gaià, la - 597 598 1195
Nucli 431264 00 02 2 01 Riera de Gaià, la - 575 575 1150
Disseminat 431264 00 02 2 99 Disseminat de la Riera de Gaià - 22 23 45
Entitat singular 431264 00 03 8 00 Castellot, el - 145 156 301
Nucli 431264 00 03 8 01 Castellot, el - 145 156 301
Entitat singular 431264 00 04 3 00 Cases de Virgili, les - 8 7 15
Nucli 431264 00 04 3 01 Cases de Virgili, les - 8 7 15
Entitat singular 431264 00 05 6 00 Residencial la Riera - 49 46 95
Nucli 431264 00 05 6 01 Residencial la Riera - 49 46 95
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431264 01 Ardenya Raval
Unitat població 431264 02 Camí de Mas Comes, el Urbanització
Unitat població 431264 03 Riera de Gaià, la Població
Unitat població 431264 04 Senyoriu de Tamarit, el Urbanització
Unitat població 431264 05 Virgili Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-01-12 Canvi de nom
  • Abans: 431264 Riera, la
  • Després: 431264 Riera de Gaià, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,00 Km2 28 m
  • Després: 8,76 Km2 28 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès