Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 64,63 Km2
Altitud 68 m
Població (a 01-01-2018) 132299 h
Litoral
Capital Tarragona
Distància -
Codi ajuntament 4314820002

Divisió territorial postal

 • 43001
 • 43002
 • 43003
 • 43004
 • 43005
 • 43006
 • 43007
 • 43008
 • 43100
 • 43130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431482 00 00 0 00 Tarragona
Entitat singular 431482 00 01 7 00 Bonavista - 4394 4240 8634
Nucli 431482 00 01 7 01 Bonavista - 4394 4240 8634
Entitat singular 431482 00 02 2 00 Campsa, la - 798 753 1551
Nucli 431482 00 02 2 01 Icomar - 295 243 538
Nucli 431482 00 02 2 02 Riu Clar - 477 490 967
Disseminat 431482 00 02 2 99 Disseminat de la Campsa - 26 20 46
Entitat singular 431482 00 04 3 00 Ferran - 81 69 150
Nucli 431482 00 04 3 01 Escorpí - 49 40 89
Nucli 431482 00 04 3 02 Ferran - 31 28 59
Disseminat 431482 00 04 3 99 Disseminat de Ferran - 1 1 2
Entitat singular 431482 00 05 6 00 Monnars - 917 941 1858
Nucli 431482 00 05 6 01 Bonsol - 20 24 44
Nucli 431482 00 05 6 02 Colls Majors - 36 26 62
Nucli 431482 00 05 6 03 Entrepins - 79 76 155
Nucli 431482 00 05 6 04 Florimar - 3 5 8
Nucli 431482 00 05 6 05 Llevantina - 66 72 138
Nucli 431482 00 05 6 06 Monnars - 56 51 107
Nucli 431482 00 05 6 07 Pinars, els - 135 128 263
Nucli 431482 00 05 6 08 Residencial Monnars - 332 360 692
Nucli 431482 00 05 6 09 Sant Marc - 0 0 0
Nucli 431482 00 05 6 10 Solimar - 152 161 313
Disseminat 431482 00 05 6 99 Disseminat de Monnars - 38 38 76
Entitat singular 431482 00 06 9 00 Montgons, els - 1232 1175 2407
Nucli 431482 00 06 9 01 Floresta, la - 544 506 1050
Nucli 431482 00 06 9 02 Parc Riu Clar - 287 256 543
Nucli 431482 00 06 9 03 Montgons, els - 372 392 764
Disseminat 431482 00 06 9 99 Disseminat dels Montgons - 29 21 50
Entitat singular 431482 00 07 5 00 Oliva, l' - 41 48 89
Disseminat 431482 00 07 5 99 Oliva, l' -Disseminat- - 41 48 89
Entitat singular 431482 00 08 1 00 Pinedes, les - 18 13 31
Disseminat 431482 00 08 1 99 Pinedes, les -Disseminat- - 18 13 31
Entitat singular 431482 00 09 4 00 Arrabassada i la Savinosa, l' - 2032 2124 4156
Nucli 431482 00 09 4 01 Arrabassada i la Savinosa, l' - 426 404 830
Nucli 431482 00 09 4 02 Coves del Llorito - 34 33 67
Nucli 431482 00 09 4 03 Vall de l'Arrabassada, l' - 1510 1610 3120
Nucli 431482 00 09 4 04 Mas d'en Morató - 19 18 37
Nucli 431482 00 09 4 05 Vileta de Mar - 35 47 82
Disseminat 431482 00 09 4 99 Disseminat de l'Arrabassada i la Savinosa - 8 12 20
Entitat singular 431482 00 10 8 00 Sant Pere i Sant Pau - 7917 7967 15884
Nucli 431482 00 10 8 01 Mas Corsini, el - 0 0 0
Nucli 431482 00 10 8 02 Mas del Frare, el - 3 5 8
Nucli 431482 00 10 8 03 Miracle, el - 5 8 13
Nucli 431482 00 10 8 04 Sant Pere Sescelades - 56 51 107
Nucli 431482 00 10 8 05 Pedrol - 62 51 113
Nucli 431482 00 10 8 06 Rodolat, el - 163 154 317
Nucli 431482 00 10 8 07 Sant Pere i Sant Pau - 6102 6203 12305
Nucli 431482 00 10 8 08 Zona Educacional - 360 370 730
Nucli 431482 00 10 8 09 Quatre Garrofers, els - 1114 1072 2186
Disseminat 431482 00 10 8 99 Disseminat de Sant Pere i Sant Pau - 52 53 105
Entitat singular 431482 00 11 5 00 Sant Salvador - 3469 3222 6691
Nucli 431482 00 11 5 01 Sant Salvador - 2419 2223 4642
Nucli 431482 00 11 5 02 Sant Ramon - 1050 999 2049
Entitat singular 431482 00 12 0 00 Tamarit - 880 892 1772
Nucli 431482 00 12 0 01 Móra, la - 602 606 1208
Nucli 431482 00 12 0 02 Tamarit - 278 286 564
Entitat singular 431482 00 13 6 00 Tarragona - 30148 34517 64665
Nucli 431482 00 13 6 01 Tarragona - 29971 34349 64320
Disseminat 431482 00 13 6 99 Disseminat de Tarragona - 177 168 345
Entitat singular 431482 00 14 1 00 Torreforta - 11332 11014 22346
Nucli 431482 00 14 1 01 Campclar - 4776 4656 9432
Nucli 431482 00 14 1 03 Granja, la - 1669 1754 3423
Nucli 431482 00 14 1 04 Torreforta - 4380 4140 8520
Nucli 431482 00 14 1 05 Verge del Pilar - 246 184 430
Nucli 431482 00 14 1 06 Zona de l'Eixample - 261 280 541
Disseminat 431482 00 14 1 99 Disseminat de Torreforta - 0 0 0
Entitat singular 431482 00 15 4 00 Boscos de Tarragona, els - 606 610 1216
Nucli 431482 00 15 4 01 Boscos de Tarragona, els - 606 610 1216
Entitat singular 431482 00 16 7 00 Cala Romana - 417 432 849
Nucli 431482 00 16 7 01 Cala Romana - 417 432 849
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431482 01 Arrabassada i la Savinosa, l' Raval
Unitat població 431482 02 Bonavista Barri
Unitat població 431482 03 Bon Sol Urbanització
Unitat població 431482 04 Boscos de Tarragona, els Urbanització
Unitat població 431482 05 Cala Romana Urbanització
Unitat població 431482 06 Campclar Urbanització
Unitat població 431482 07 Campsa Polígon industrial
Unitat població 431482 08 Canonja, la Poble
Unitat població 431482 09 Colls Majors, els Urbanització
Unitat població 431482 10 Escipió Urbanització
Unitat població 431482 11 Esperança, l' Urbanització
Unitat població 431482 12 Ferran Població
Unitat població 431482 13 Floresta, la Urbanització
Unitat població 431482 14 Icomar Urbanització
Unitat població 431482 15 Mas Corsini, el Urbanització
Unitat població 431482 16 Mas del Frare, el Urbanització
Unitat població 431482 17 Miracle, el Urbanització
Unitat població 431482 18 Monnars Població
Unitat població 431482 19 Montgons, els Barri
Unitat població 431482 20 Móra, la Urbanització
Unitat població 431482 21 Oliva, l' Barri
Unitat població 431482 22 Pedrol Urbanització
Unitat població 431482 23 Pinedes, les Barri
Unitat població 431482 24 Rodolat del Moro, el Urbanització
Unitat població 431482 25 Sant Marc Urbanització
Unitat població 431482 26 Sant Pere i Sant Pau Urbanització
Unitat població 431482 27 Sant Salvador Urbanització
Unitat població 431482 28 Solimar Urbanització
Unitat població 431482 29 Tamarit Població
Unitat població 431482 30 Tarragona Ciutat
Unitat població 431482 31 Torreforta Raval

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04012
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06015
 • 06016
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008
 • 07010
 • 07011
 • 07012
 • 07013
 • 07014
 • 07015
 • 07016
 • 07017
 • 07018
 • 07019
 • 07020
 • 07021
 • 07022
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 08008
 • 08009
 • 08010
 • 08011
 • 08012
 • 08013
 • 08014
 • 09001
 • 09002
 • 09003
 • 09004
 • 09008
 • 09009
 • 09010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-12-25 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 62,20 Km2 68 m
 • Després: 64,63 Km2 68 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès
2010-10-30 Desagregació de municipis Abans:
 • 431482 Tarragona
Després:
 • 431482 Tarragona
 • 439076 Canonja, la