Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 55,28 Km2
Altitud 215 m
Població (a 01-01-2018) 24156 h
Litoral No
Capital Valls
Distància -
Codi ajuntament 4316130008

Divisió territorial postal

 • 43491
 • 43800
 • 43813

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431613 00 00 0 00 Valls
Entitat singular 431613 00 01 7 00 Fontscaldes - 109 86 195
Nucli 431613 00 01 7 01 Fontscaldes - 109 86 195
Entitat singular 431613 00 02 2 00 Masmolets - 8 8 16
Nucli 431613 00 02 2 01 Masmolets - 8 8 16
Entitat singular 431613 00 03 8 00 Picamoixons - 219 218 437
Nucli 431613 00 03 8 01 Picamoixons - 216 215 431
Disseminat 431613 00 03 8 99 Disseminat de Picamoixons - 3 3 6
Entitat singular 431613 00 04 3 00 Valls - 11695 11813 23508
Nucli 431613 00 04 3 01 Valls - 10886 11094 21980
Nucli 431613 00 04 3 02 Bon Sol - 98 108 206
Nucli 431613 00 04 3 03 Plana d'en Berga, la - 54 54 108
Nucli 431613 00 04 3 04 Solivent - 11 17 28
Disseminat 431613 00 04 3 99 Disseminat de Valls - 646 540 1186
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431613 01 Bon Sol Urbanització
Unitat població 431613 02 Bosc de Valls, el Urbanització
Unitat població 431613 03 Casa dels Castells, la Urbanització
Unitat població 431613 04 Clols Urbanització
Unitat població 431613 05 Fontscaldes Població
Unitat població 431613 06 Masmolets Població
Unitat població 431613 07 Partida Freixe, la Urbanització
Unitat població 431613 08 Picamoixons Població
Unitat població 431613 09 Plana d'en Berga Urbanització
Unitat població 431613 10 Polígon Industrial de Valls, el Polígon industrial
Unitat població 431613 11 Solivent Urbanització
Unitat població 431613 12 Valls Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 02001
 • 03001
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7006240003 Picamoixons
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 55,90 Km2 215 m
 • Després: 55,28 Km2 215 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà