Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,65 Km2
Altitud 45 m
Població (a 01-01-2018) 22107 h
Litoral
Capital Vila-seca
Distància -
Codi ajuntament 4317110007

Divisió territorial postal

 • 43206
 • 43480
 • 43481

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431711 00 00 0 00 Vila-seca
Entitat singular 431711 00 01 7 00 Pineda, la - 1571 1454 3025
Nucli 431711 00 01 7 01 Pineda, la - 1555 1439 2994
Disseminat 431711 00 01 7 99 Disseminat de la Pineda - 16 15 31
Entitat singular 431711 00 02 2 00 Plana, la - 369 357 726
Nucli 431711 00 02 2 01 Plana, la - 318 307 625
Disseminat 431711 00 02 2 99 Disseminat de la Plana - 51 50 101
Entitat singular 431711 00 05 6 00 Vila-seca - 9143 9213 18356
Nucli 431711 00 05 6 01 Vila-seca - 9091 9163 18254
Disseminat 431711 00 05 6 99 Disseminat de Vila-seca - 52 50 102
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431711 01 Cap de Salou, el Urbanització
Unitat població 431711 02 Pineda, la Urbanització
Unitat població 431711 03 Plana, la Raval
Unitat població 431711 04 Salou Població
Unitat població 431711 05 Vila-seca de Solcina Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-05-16 Canvi de nom
 • Abans: 431711 Vilaseca de Solcina
 • Després: 431711 Vila-seca i Salou
1989-12-22 Desagregació de municipis Abans:
 • 431711 Vila-seca i Salou
Després:
 • 439057 Salou
 • 431711 Vila-seca i Salou
1994-11-18 Canvi de nom
 • Abans: 431711 Vila-seca i Salou
 • Després: 431711 Vila-seca
1994-11-18 Canvi de capital
 • Abans: Vila-seca de Solcina
 • Després: Vila-seca
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 24,50 Km2 45 m
 • Després: 21,65 Km2 45 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès