Saltar al contenido principal
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 13 Ciudad Real
Comunitat autònoma 08 Castella - la Manxa