Saltar al contenido principal

Aquesta taula de correspondències de codis de països conté una llista única formada per tots els països i territoris que apareixen a les diferents llistes de països que es poden consultar en aquest mateix web:

  • Països INE
  • Països Eurostat (numèric)
  • Països Eurostat (alfabètic)
  • Països UNSD
  • Països ISO (alpha-2)
  • Països ISO (alpha-3)

Els noms estan normalitzats en català amb la validació de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'aprovació per part de la seva Secció Filològica.

Els codis són els propis dels països i territoris de cada llista.

Atès que hi ha territoris que no apareixen en algunes de les geonomenclatures, l'assignació del codi corresponent en aquestes geonomenclatures és el del país (Estat sobirà) del qual formen part.

L'actualització dels noms i els codis de la taula és permanent. S'introdueixen a la taula les modificacions que es van produint a les llistes corresponents.