Saltar al contenido principal

Curs d'estadística per a la presentació de dades I

 • Ponents:
  • Cristina Rovira, subdirectora general de Producció i Coordinació. Idescat
  • Josep Maria Martínez, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala de microinformàtica de l'Idescat
 • Dates: 11 i 16 d'abril del 2019
 • Règim: restringit
 • Places: 8
 • Hores lectives: 8 h
 • Codi de l'activitat: R376/2019

Objectius

Actualitzar els conceptes de l'estadística descriptiva, fent ús de les prestacions del programari Excel i aplicant-ho a l'elaboració d'informes estadístics.

Destinataris

Personal de l'Idescat i de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya que s'ocupa del tractament i/o anàlisi de la informació quantitativa i que elabora presentacions de la seva activitat, especialment en la recollida de dades

Horari

 • 11.04.2019

  09.00 h – 13.00 h

 • 16.04.2019

  09.00 h – 13.00 h

Descarregar

Programa

 • 1. Marc jurídic i conceptual de l'estadística oficial
 • 2. Tipus de dades
 • 3. Estadística descriptiva univariant. Mesures de posició, dispersió i forma
 • 4. Estadística descriptiva bivariant
 • 5. Representacions gràfiques

Observacions

Metodologia: 2 sessions interactives de treball, combinant teoria amb desenvolupament de casos pràctics.

Certificat: A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi la prova final que s'estableixi se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament.