Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Por sexo

Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Por sexo Cataluña. 2016
Valor Variación (%)
Total 1.104.782 1,8
Hombres 594.170 1,5
Mujeres 510.612 2,1
% sobre el total de la población 14,7 ..
% sobre el total de extranjeros en España 21,9 ..
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Nota: El total incluye el número de certificados de registro o targeta en los cuales no consta el sexo.
Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Por sexo España. 2016
Valor Variación (%)
Total 5.053.887 1,4
Hombres 2.660.368 1,4
Mujeres 2.393.519 1,5
% sobre el total de la población 10,9 ..
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Nota: El total incluye el número de certificados de registro o targeta en los cuales no consta el sexo.

Fecha de publicación: 19 de mayo del 2017.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Nota metodológica

L'Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, dependent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'un certificat de registre o una targeta de residència en vigor al final de cada trimestre.

La legislació aplicable als estrangers que resideixen a Espanya depèn del seu règim de residència i aquest, en gran part, de la nacionalitat dels estrangers.

Aquesta estadística no inclou els estrangers següents:

  • Els que es trobin a Espanya en situació d'estada.
  • Els que es trobin a Espanya amb autorització d'estada per a la realització de cursos, estudis, treballs d'investigació o formació.
  • Els treballadors transfronterers que no resideixen a Espanya.
  • Els sol·licitants d'asil i els que han obtingut l'estatut de refugiats o l'estatut d'apàtrida.
  • Els estrangers de règim comunitari que no hagin sol·licitat la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers o que l'hagin sol·licitada i no hagin obtingut encara el certificat corresponent.
  • Els estrangers que tenen caducada la seva documentació de residència i l'estan renovant.

A partir de l'any 2010, les dades s'han revisat amb l'objectiu de descomptar les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola i els estrangers que han mort a Espanya i que tenien una autorització de residència en vigor en el moment del decés.

Tablas disponibles [+]

Véase también

El 24 de abril de 2018 se renovó la sección de indicadores de la web del Idescat. Estará en fase de pruebas hasta el 24 de mayo de 2018. Disculpen las molestias que esta renovación pueda ocasionar.

Usted está aquí: