Personal en I+D. Por sexo y ocupación

Personal en I+D. Por sexo y ocupación Cataluña. 2015
Valor Variación (%)
Total 44.826,2 2,1
Hombres 25.965,2 2,0
Mujeres 18.861,0 2,2
Investigadores 26.402,5 3,6
Hombres 15.925,9 3,6
Mujeres 10.476,6 3,7
Técnicos 13.397,6 3,5
Hombres 7.859,0 3,7
Mujeres 5.538,6 3,2
Otro personal de soporte 5.026,1 -8,3
Hombres 2.180,3 -13,0
Mujeres 2.845,8 -4,3
Unidades: Personas en equivalencia a jornada completa.
Fuente: Idescat, a partir de datos de la Estadística sobre actividades en I+D del INE.
Personal en I+D. Por sexo y ocupación España. 2015
Valor Variación (%)
Total 200.865,8 0,3
Hombres 119.568,6 -0,6
Mujeres 81.297,2 1,7
Investigadores 122.437,0 0,2
Hombres 74.708,4 -0,5
Mujeres 47.728,6 1,3
Técnicos 55.523,2 2,1
Hombres 33.514,0 1,3
Mujeres 22.009,2 3,2
Otro personal de soporte 22.905,6 -2,9
Hombres 11.346,2 -6,5
Mujeres 11.559,4 0,9
Unidades: Personas en equivalencia a jornada completa.
Fuente: INE. Estadística sobre actividades en I+D.

Fecha de publicación: 26 de julio del 2017.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Nota metodológica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en 3 categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.

Tablas disponibles [+]

Véase también

El 24 de abril de 2018 se renovó la sección de indicadores de la web del Idescat. Estará en fase de pruebas hasta el 24 de mayo de 2018. Disculpen las molestias que esta renovación pueda ocasionar.

Usted está aquí: