Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2007 Cataluña
Población extranjera
(1) Población total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.621.395 591.245 60,80 12,79
Comarques Gironines 691.882 126.616 13,02 18,30
Camp de Tarragona 484.442 73.854 7,59 15,25
Terres de l'Ebre 182.462 29.742 3,06 16,30
Ponent 340.827 48.047 4,94 14,10
Comarques Centrals 383.164 40.777 4,19 10,64
Alt Pirineu i Aran 73.906 10.280 1,06 13,91
Penedès 432.430 51.946 5,34 12,01
Total 7.210.508 972.507 100,00 13,49
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico