Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2022 Cataluña Origen geográfico: Francia
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Metropolità 783.185 25.652 66,81 3,28
Comarques Gironines 159.869 6.947 18,09 4,35
Camp de Tarragona 90.415 1.676 4,37 1,85
Terres de l'Ebre 31.539 723 1,88 2,29
Ponent 74.065 225 0,59 0,30
Comarques Centrals 57.903 462 1,20 0,80
Alt Pirineu i Aran 10.140 335 0,87 3,30
Penedès 64.694 2.373 6,18 3,67
Total 1.271.810 38.393 100,00 3,02
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico