Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2022 Cataluña Origen geográfico: Russia
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Metropolità 783.185 14.855 57,79 1,90
Comarques Gironines 159.869 6.013 23,39 3,76
Camp de Tarragona 90.415 2.313 9,00 2,56
Terres de l'Ebre 31.539 276 1,07 0,88
Ponent 74.065 558 2,17 0,75
Comarques Centrals 57.903 368 1,43 0,64
Alt Pirineu i Aran 10.140 95 0,37 0,94
Penedès 64.694 1.225 4,77 1,89
Total 1.271.810 25.703 100,00 2,02
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico