Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2021 Cataluña
Población extranjera
(1) Población total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.931.245 769.878 61,56 15,61
Comarques Gironines 770.988 157.452 12,59 20,42
Camp de Tarragona 531.487 89.758 7,18 16,89
Terres de l'Ebre 180.383 30.537 2,44 16,93
Ponent 367.245 72.223 5,77 19,67
Comarques Centrals 414.149 57.517 4,60 13,89
Alt Pirineu i Aran 74.271 10.226 0,82 13,77
Penedès 493.594 63.074 5,04 12,78
Total 7.763.362 1.250.665 100,00 16,11
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico