Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2021 Cataluña Origen geográfico: Barbados
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Metropolità 769.878 10 100,00 <0,01
Comarques Gironines 157.452 0 0,00 0,00
Camp de Tarragona 89.758 0 0,00 0,00
Terres de l'Ebre 30.537 0 0,00 0,00
Ponent 72.223 0 0,00 0,00
Comarques Centrals 57.517 0 0,00 0,00
Alt Pirineu i Aran 10.226 0 0,00 0,00
Penedès 63.074 0 0,00 0,00
Total 1.250.665 10 100,00 <0,01
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico